Kontakt

SPORTS LOVERS s.r.o.

Bohdalecká 1460/8
101 00 Praha 10
IČ: 048 88 324
DIČ: CZ048 88 324
+420 737 077 055 Zapsaná v obchodní rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 255186
info@topliga.cz Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Číslo účtu: 9269253001/5500
IBAN: CZ4855000000009269253001
SWIFT: RZBCCZPP